Regulamin:

Korzystanie z serwisu oznacza wyrażenie zgody na uzyskanie informacji handlowej i w takim wypadku informację handlową uważa się za zamówioną w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Operatorem serwisu jest:

SUNITO Sp. z o.o.
ul. Wypoczynkowa 10
64-300 Nowy Tomyśl
NIP: 7881975520
REGON:301375537
KRS: 0000350395

Serwis, informacje handlowe dotyczące oferty usługodawcy oraz usługi świadczone drogą elektroniczną są skierowane wyłącznie do Kontrahentów będących przedsiębiorcami.
Serwis oraz Usługi nie są skierowane do osób fizycznych będących konsumentami.

List elektroniczny przesyłany przez Operatora w odpowiedzi na e-mail Użytkownika zawierający zapytanie o szczegóły oferty handlowej Operatora może zawierać informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204z późn. zm.).
Poprzez wysłanie e-maila z zapytaniem o usługi świadczone przez Operatora na adres e-mail Operatora udostępniony w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na uzyskanie informacji handlowej i w takim wypadku informację handlową uważa się za zamówioną w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na zapytanie o wycenę bez konieczności podania przyczyn.

Usługa prezentacji materiałów i oferty handlowej Operatora serwisu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.


Telefon: 734 600 700